Turkish Arabic English

İRON YAPI Marka Değerleri

İRON YAPI Marka Değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür.

 •     Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak
 •     Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak
 •     Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek
 •     Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek
 •     İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak
 •     Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak
 •     Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için 'Kentsel Dönüşüm Projeleri'ne destek vermek
 •     Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek

İRON YAPI İlkeleri

 •     Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.
 •     Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.
 •     Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.
 •     Bina mimarı değil, yaşam mimarı ol.